Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Συνέχιση εργασιών για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στον οικισμό της Αμφιτρίτης