Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»Τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και με διακριτικό τίτλο "Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.", ως εξής:1. Σεφεριάδη Σάββα, με αναπληρωτή του την Τσονίδου –Σκεύα Ελισάβετ.

2. Βαταμίδη Ιωάννη, , με αναπληρωτή του τον Ζητάκη Παναγιώτη.

3. Βραχιόλογλου Στυλιανό, με αναπληρωτή του τον Ουζουνίδη Γεώργιο.

4. Ζάχο Ιωάννη , με αναπληρωτή του τον Κυριακίδη Ευθύμιο.

5. Χιώνη Ιωάννη , με αναπληρώτριά του τη Σίσκου Άννα.

6. Αετόπουλο Κυριάκο, με αναπληρωτή του τον Δήμητσα Ιπποκράτη.

7. Ναϊτίδη Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον Τσολάκη Μιχαήλ.

8. Βρετοπούλου Όλγα, με αναπληρώτριά της την Ασπιώτη Άννα.

9. Γοδοσίδη Δημήτριο, με αναπληρώτρια του τη Γκρασνέλη Αγγελική.

10. Τάκα Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον Κατή Γεώργιο.

11. Φιλιππίδη Κομνηνό εκπρόσωπο των εργαζομένων (το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα), με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Δημήτριο.Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Σεφεριάδης Σάββας Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Βαταμίδης Ιωάννης.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.