Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Επούλωση λακκουβών του οδοστρώματος σε περιφερειακούς οδούς του οικισμού.