Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Εργασίες μικροεπισκευών, ελαιοχρωματισμών και συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Μαϊστρου.