Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Τα ονόματα που στελεχώνουν την νεα Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης.

Γενικός Γραμματέας: Χρυσόστομος Ξανθόπουλος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Χρήστος Γερακόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών: Γεώργιος Παντελίδης
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Κωνσταντίνος Μαυρίδης
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αθλητισμού (σε 4 μήνες καταργείτε ο ΑΠΟΚΔΑ) Στέλιος Βραχιόλογλου
Αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα: Νικόλαος Γκότσης
Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης και Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: Ιωάννης Φαλέκας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
Πρόεδρος: Ευάγγελος Μυτιληνός
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Χατζηαναγνώστου
Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.)
Πρόεδρος: Σάββας Σεφεριάδης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βαταμίδης
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν.Π.Δ.Δ. (Πολυκοινωνικό)
Πρόεδρος:  Αντώνιος Βαμβακερός
Αντιπρόεδρος:Ελένη Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου
Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)
Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ουζουνίδης (Εντεταλμένος ειδικός σύμβουλος για αρμοδιότητας Δημάρχου)
Δημοτικο Ραδιοφώνο Φερών
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ζητάκης
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος:Αντώνιος Σπηλιοτόπουλος
Αντιπρόεδρος:Ιωάννης Βρύζας
Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Χρήστος Μπίκος
Αντιπρόεδρος: Έλη Τσονίδου
Δημοσυνεταιριστική: Κωνσταντίνος Δουνάκης

Tην Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014, ο Δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως κ. Ευάγγελος Λαμπάκης  θα προτείνει τον κ. Κωσταντίνο Γκοτσίδη για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.