Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Aποδοχή της προσφυγής Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της υπ΄αρίθμ.20012/8-8-2014 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης με αφορμή την συγκέντρωση των παραγωγών της λαϊκής του Σαββατου.