Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη πραγματοποίησαν την Τέταρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014 οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.