Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Tη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 19:00 θα γίνει η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του ν.3852/2010 ορκωμοσία.


           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  14/8/2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                      Αριθμ Πρωτ: 50815      


                                                                                                                   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 19:00 θα γίνει η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του ν.3852/2010 ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Αλεξανδρούπολης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Λαμπάκης Ευάγγελος