Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Επίσκεψη στο Δημοτικό Ιατρείο Μαΐστρου


Σήμερα το πρωί Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 επισκέφθηκα το Δημοτικό Ιατρείο Μαΐστρου, συνομίλησα με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρείου με σκοπό να οργανώσουμε στην πράξη ένα δίκτυο υγείας και κοινωνικής προστασίας, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στο Δημοτικό Ιατρείο και την υλοποίηση σειράς από δράσεις για τα παιδιά, τους νέους, τις γυναίκες, την οικογένεια, και την τρίτη ηλικία.