Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
                                                                            Αλεξανδρούπολη 22-08-2014
                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 52120
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Σας προσκαλώ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής.


Ο Δήμαρχος
  
Ευάγγελος Λαμπάκης