Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ευάγγελο Λαμπάκη

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ευάγγελο Λαμπάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των δυο ανδρών συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης των σχολικών υποδομών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης μέσα από την ίδρυση και λειτουργίας Μουσικού Γυμνασίου και Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου.

Οι δυο, υπό μελέτη, νέες σχολικές μονάδες θα ενισχύσουν ποιοτικά το υφιστάμενο επίπεδο των σχολικών υποδομών που λειτουργούν στην περιοχή και θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την μελλοντική βελτίωση των δημόσιων παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, τόσο στο Νομό Έβρου, αλλά και ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θράκης.

Η λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης κρίνεται ως σημαντική, καθώς τα μουσικά σχολεία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα Ωδεία, προάγοντας τη μουσική Παιδεία και γενικότερα τη Δημόσια Εκπαίδευση σε συλλογικό επίπεδο.
Η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου θα αποτελέσει το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει στο μέλλον και την ίδρυση Μουσικού Δημοτικού Σχολείου στην πρωτεύουσα του Νομού Έβρου, του πρώτου στη χώρα μας.

Το Μουσικό Γυμνάσιο μελετάται, με πρόταση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, να λειτουργήσει στους χώρους του εμβληματικού για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και ήδη υπό ανακαίνιση νεοκλασικού κτιρίου έκτασης 800 τ.μ. του παλαιού νοσοκομείου.

Σε ό,τι αφορά το Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο, αυτό θα έρθει να συμπληρώσει τη λειτουργία του υφιστάμενου Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Η υπό μελέτη ίδρυση Προτύπου-Πειραματικού Γυμνασίου στην πρωτεύουσα του Νομού Έβρου περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πανελλαδική επέκταση του δικτύου Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων.

Η θέση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης είναι να ενταχθεί η δημιουργία των δυο νέων πρότυπων σχολικών μονάδων στο ευρύτερο πρόγραμμα στέγασης των σχολικών υποδομών της Αλεξανδρούπολης σε έκταση 32 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου «Παρμενίων» που παραχωρήθηκαν από τον Στρατό στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Οι λεπτομέρειες για την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου και του Πρότυπου Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης θα αναλυθούν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν στο προσεχές διάστημα ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ευάγγελο Λαμπάκη.