Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

 Η Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει ως κύριο αντικείμενο: τη στρατηγική εκτίμηση των κυκλοφοριακών και χωρικών συνθηκών στην περιοχή και κυρίως τον εντοπισμό των θέσεων του οδικού δικτύου, όπου υπάρχουν προβλήματα οδικής ασφάλειας για τα οχήματα και τους πεζούς, τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και των συνθηκών στάθμευσης στο οδικό δίκτυο της πόλης, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις Δημόσιες Συγκοινωνίες, την εκτίμηση των απόψεων των πολιτών για την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης και την εφαρμογή ενός συνολικού και διαδραστικού κυκλοφοριακού μοντέλου που θα έχει την δυνατότητα εκτίμησης και πρόβλεψης μικρών και μεγάλων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.

Συνολικά, ο σκοπός της μελέτης είναι η βελτιστοποίηση (οργάνωση, σχεδιασμός, παρακολούθηση) του συστήματος κυκλοφορίας της πόλης με τη διερεύνηση και την υποβολή προτάσεων για μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, διαχείρισης της στάθμευσης, σχεδιασμού μεγάλων έργων συγκοινωνιακής υποδομής, αύξησης της οδικής ασφάλειας και βελτίωσης των μετακινήσεων των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (βιώσιμη κινητικότητα) και μέτρα αστικής ανάπλασης που να συμβαδίζουν με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα έρευνα – ερωτηματολόγιο για να καταθέσουν οι δημότες τις προτάσεις τους. Σκοπός είναι να κατατεθούν οι απόψεις των πολιτών για τη διερεύνηση των προτάσεων για τα κυκλοφοριακά θέματα της πόλης, όπως η στάθμευση, οι πεζοδρομήσεις, οι ποδηλατόδρομοι, η αστική συγκοινωνία  κ.α. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, παράλληλα με τις έρευνες, μετρήσεις και καταγραφές που διενεργούνται για την κυκλοφορία οχημάτων, ποδηλάτων, την στάθμευση, των τροχαίων ατυχημάτων, σε συνδυασμό με τα έργα που πραγματοποιούνται και σχεδιάζονται, αλλά και με συζητήσεις που διεξάγονται με τοπικούς φορείς, θα προκύψουν στη συνέχεια οι τελικές προτάσεις των μελετητών που θα τεθούν προς συνολική διαβούλευση στην επόμενη φάση.

Το βίντεο της συνέντευξης στον παρακάτω σύνδεσμο: