Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Αποψιλώσεις από ξερά χόρτα σε διάφορες περιοχές περιμετρικά του οικισμου.

Αποψιλώσεις από ξερά χόρτα σε διάφορες περιοχές περιμετρικά του οικισμου. Οι περιοχές αυτές γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται απο μηχανήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.