Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Yποχρέωσή να διατηρούν τους χώρους καθαρούς από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 11
Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες : Α. Μάκρας
Τηλέφωνο : 2551350097

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που διανύουμε, ενημερώνει τους δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων και που βρίσκονται εντός πόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, για την υποχρέωσή που έχουν να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία που περιλαμβάνει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος αυτών που δεν προβαίνουν στις παραπάνω ενέργειες (άρθρο 94, περ.26 του Ν. 3852/2010).
Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών με τις αντίστοιχες υπηρεσίες προκειμένου να προστατευτούν το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες των πολιτών μας. 

-Ο-
Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Ζητάκης Παναγιώτης