Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων εντός του οικισμού της Μαϊστρου.

Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων εντός του οικισμού της Μαϊστρου προς πρόληψη πυρκαγιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.