Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Καθαρισμός δρόμων από πυκνή βλάστηση φυτών και δένδρων.

Καθαρισμός δρόμων από πυκνή βλάστηση φυτών και δένδρων σε διάφορα σημεία στον οικισμό της Μαϊστρου σε συνεργασία με υπηρεσίες του Δημου Αλεξανδρούπολης.