Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

Έναρξη εγγραφής παιδιών στην «Παιδική Εξοχή Μάκρης» για το καλοκαίρι 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:         Δ. Σολωμού 26
Ταχ.Κώδικας:     68100  Αλεξ/πολη


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έναρξη εγγραφής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης»
για το καλοκαίρι 2014


Από τις 13 Ιουνίου έως τις 20 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης» για το καλοκαίρι 2014.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών:
1η Περίοδος: 14 Ιουλίου – 25 Ιουλίου 2014 (για παιδιά)
2η Περίοδος: 25 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2014 (για παιδιά)
3η Περίοδος: 5 Αυγούστου – 16 Αυγούστου2014 (για παιδιά)
Προϋποθέσεις εγγραφής:
α) Στις Παιδικές Εξοχές γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και που οι οικογένειές τους δεν μπορούν με δικές τους δαπάνες να καλύψουν την ανάγκη αυτή, ηλικίας 6 έως 16 ετών.

β) Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης αυτών σε Κέντρα Υγείας και στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβων του ΠΕΔΥ και για τους κατοίκους Αλεξ/πολης στα Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξ/πολης.

γ) Στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου (Σ.Π.Μ.Π. & Ε) εγγράφονται ασφ/να παιδιά ηλικίας από 6 - 16 ετών. Τα παιδιά μπορούν να προσέρχονται στους Σ.Π.Μ.Π. & Ε για την εγγραφή τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά την εγγραφή στα κατά τόπους ιατρεία, Κέντρα Υγείας και σταθμούς απαιτείται η προσκόμιση:
1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης δήλωσής τους θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματός τους
2. Βιβλιάριο ασθενείας (των ενταχθέντων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ) και βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού (για τον ιατρό)
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
4. Απόδειξη κατάθεσης 30 Ευρώ στον λογαριασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου με Αριθ. Λογ.: 3010000797902-0 και για τους κατοίκους Φερών, Δήμου Σουφλίου, Δήμου Διδ/χου, Δήμου Ορεστιάδας και Δήμου Σαμοθράκης. (Εξαιρούνται από το οικονομικό αντίτιμο οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι).
Μόνο για τους κατοίκους Αλεξ/πολης, οι εγγραφές θα γίνονται στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξ/πολης (οδός: Καρτάλη 2). Απαιτείται η απόδειξη κατάθεσης των 30 Ευρώ, που θα αποδίδεται στο Πολυκοινωνικό μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δ) Για κάθε παιδί συμπληρώνεται από τα προαναφερόμενα της παραγράφου β΄ ειδική καρτέλα, στην οποία εκτός από τα ατομικά στοιχεία του παιδιού (ονοματεπώνυμο, ηλικία, καταγωγή κλ.π.) θα καταγράφεται κάθε παρατήρηση του γιατρού για την υγεία του παιδιού.

ε) Από τις κατασκηνώσεις αποκλείονται, μέχρι αποκαταστάσεως της Υγείας τους, τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κλπ.).

στ) Τα παιδιά μπορούν να επισκέπτονται τις παραπάνω Υγειονομικές Υπηρεσίες για την εγγραφή τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 20 Ιουνίου 2014.

ζ) Οι Υπηρεσίες της παραγράφου β’ θα στείλουν τις συμπληρωμένες καρτέλες στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξ/πολης (Καρτάλη 2, 68100 Αλεξ/πολη). Στη συνέχεια αυτές θα διαβιβαστούν στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας, το οποίο σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της κατασκήνωσης, θα κατανείμει τα παιδιά στις τρεις περιόδους.


Τηλ. Γραμματείας Πολυκοινωνικού: 2551026298Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Αντιδήμαρχος

του Δ.Σ. Παιδικών Εξοχών Μάκρης                               Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Μισαηλίδης Αναστάσιος                                                           Γερακόπουλος Χρήστος