Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Παρεμβάσεις σήμερα σε αγροτικούς δρόμους της περιοχής μου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, συνεχίζουμε το καθημερινό μας έργο.