Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΠεριφερειακή  Ενότητα Αλεξ/πολης

Στην Αλεξ/πολη Απαλό – Χιλή – Παλαγία - Αγνάντια, Αμφιτρίτη - Μαΐστρο, ψηφίζουν   3 από τους 70 υποψηφίους  του κεντρικού της  Αλεξ/πολης,  2 υποψηφίους από τους 16  της  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξ/πολης  και 1 υποψήφιο  (ή από τους 9   του κεντρικού ψηφοδελτίου των Φερών  ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)


Στην ΜάκρηΔίκελλα – Μεσημβρία - Πλάκα ψηφίζουν   3 από τους 70 υποψηφίους  του κεντρικού της  Αλεξ/πολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 9   του κεντρικού ψηφοδελτίου των Φερών  ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης) καθώς και έναν  υποψήφιο από  τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στην  Συκορράχη - Αύρα - Κόμαρος - Πέραμα - Μέστη ψηφίζουν   3 από τους 70 υποψηφίους  του κεντρικού της  Αλεξ/πολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 9   του κεντρικού ψηφοδελτίου των Φερών  ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης) καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στον Άβαντα ψηφίζουν   3 από τους 70 υποψηφίους  του κεντρικού της  Αλεξ/πολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 9   του κεντρικού ψηφοδελτίου των Φερών  ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης) καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στην Κίρκη ψηφίζουν   3 από τους 70 υποψηφίους  του κεντρικού της  Αλεξ/πολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 9   του κεντρικού ψηφοδελτίου των Φερών  ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης) καθώς και έναν  υποψήφιο εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας

Στην Αισύμη - Λεπτοκαρυά ψηφίζουν 3 από τους 70 υποψηφίους  του κεντρικού της  Αλεξ/πολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 9   του κεντρικού ψηφοδελτίου των Φερών  ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης) καθώς και έναν  υποψήφιο εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας


Περιφερειακή Ενότητα  Τραϊανούπολης

Στα Λουτρά - Πεύκα  ψηφίζουν 1  από τους 3 υποψηφίους του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 9 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  των Φερών) καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στην Άνθεια - Αρίστηνο ψηφίζουν 1  από τους 3 υποψηφίους του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 9 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  των Φερών) καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στο ΔωρικόΑετοχώρι ψηφίζουν 1  από τους 3 υποψηφίους του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 9 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  των Φερών) καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στη Νίψα ψηφίζουν 1  από τους 3 υποψηφίους του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 9 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  των Φερών) καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας


Περιφερειακή Ενότητα  Φερών

Στις Φέρες – Πόρο ψηφίζουν   3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  2 υποψηφίους από τους 6  της  Δημοτικής Κοινότητας Φερών  και 1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)

Στο Τριφύλλι - Ιτέα ψηφίζουν 3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)  καθώς και έναν  υποψήφιο εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας

Στον Πέπλο – Γεμιστή – Βρυσούλα - Κήποι ψηφίζουν 3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)  καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στην Πυλαία – Μελία - Κοίλα ψηφίζουν 3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)  καθώς και έναν  υποψήφιο εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας

Στο Αρδάνιο ψηφίζουν 3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70 του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)  καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στο Δορίσκο -Μοναστηράκι ψηφίζουν 3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70   του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)  καθώς και έναν  υποψήφιο από τους 4 της Τοπικής Κοινότητας

Στην Καβησό ψηφίζουν 3 από τους 9 υποψηφίους  του κεντρικού των Φερών,  1 υποψήφιο  (ή από τους 70 του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξ/πολης ή  από τους 3 του κεντρικού  ψηφοδελτίου  της Τραιανούπολης)  καθώς και έναν  υποψήφιο εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας


Προσοχή θα υπάρχουν 17 διαφορετικά ψηφοδέλτια για όλες τις περιφερειακές ενότητες.