Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Αγιασμό στις ανακαινισμένες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μαϊστρου

Αγιασμό στις ανακαινισμένες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μαϊστρου θα πραγματοποιήσει το Δ.Σ. της ομαδάς την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.