Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Οι εργασίες για τα παγκάκια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο Μαΐστρου διεκπεραιώθηκαν


Οι εργασίες για τα παγκάκια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο Μαΐστρου διεκπεραιώθηκαν, και το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε παρά να είναι όμορφο. Ο περιβάλλον χώρος του μουσείου αποκτά τη δική του αισθητική μετά και από τις γενικότερες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο από τις υπηρεσίες του δήμου Αλεξανδρούπολης όσο και από τα μέλη και εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου. Τα παγκάκια είναι διακριτικά, χαμηλά και μαρμάρινα και οι περαστικοί θα μπορούν να ξεκουράζονται, συζητώντας, είτε προσέχοντας τα παιδιά τους που παίζουν στο χώρο αυτό.